Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Jo Blockeel

Jo Blockeel
mail Jo Blockeel  volg Jo Blockeel op Linkedin

BEKNOPT CURRICULUM

Opleiding

 • Master Milieurecht - Universiteit Gent (2001-2002)
 • Licentiaat in de Rechten - Universiteit Gent (1996-2001)
 • Opleiding Syndicus/mede-eigendom  - Syntra (2017)

Professionele ervaring

 • Advocaat (sinds 2006)
 • Blockeel-Timmermans Advocaten (sinds oktober 2017) 
 • Advocatenkantoren Lawstone (Gent, 2016-2017) en De Wolf (Gent –Maarkedal, 2006-2014)
 • Adjunct van de directeur bij OVAM (2002-2006) 

Talenkennis

Nederlands, Frans, Engels

 

PUBLICATIES EN VOORDRACHTEN     

2018

 • Voordracht: Vlaamse omgevingsvergunning 2018 - studiedag georganiseerd door Spryg Real Estate Academy

2017

 • Voordracht: Diverse in-house uiteenzetting m.b.t. de omgevingsvergunning (procedures en inwerkingtreding)
 • Voordracht: Handhaving van de omgevingsvergunning - Middagsessie door Jo Blockeel bij B2Ai

2012

 • Publicatie: BLOCKEEL, J., “De nieuwe afvalstoffen- en materialenregelgeving in vogelvlucht”, Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 2/2012
 • Voordracht: “De inwerkingtreding van het Materialendecreet en het Vlarema: het Afvalstoffendecreet en het Vlarea voorgoed verleden tijd! (presentatie samen met H. Geerts, Adjunct-Kabinetschef Leefmilieu en Natuur, Afval, Bodem)” EN “De Omgevingsvergunning: de integratie van de stedenbouwkundige en milieuvergunning in één (vereenvoudigde) vergunningsprocedure.”

2011

 • Voordracht: “Bodemverontreiniging: vaak een hinderpaal bij vastgoedtransacties en gebiedsontwikkeling”

2010

 • Voordracht: “Het Brownfieldconvenantendecreet: een uitgebreid facilitair kader … maar geen afwijking van de overheidsopdrachtenwetgeving”

 

BESPREKING VAN ACTUELE THEMA’S

 • De Raad voor Vergunningsbetwistingen treeds op tegen vergunningencarrousels »
 • Één dossiertaks per (rechts)persoon of één dossiertaks per beroepschrift? De Raad voor Vergunningsbetwistingen schiet (niet echt) te hulp ... »   
 • Een "louter commercieel nadeel" kan volstaan voor het instellen van een administratief beroep »
 • Het indienen van een bezwaar tijdens het openbaar onderzoek is niet langer vereist om op ontvankelijke wijze beroep te kunnen instellen tegen de omgevingsvergunning »
 • Geen bezwaar ingediend in het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunningsaanvraag? Dan verliest u (doorgaans) uw recht om beroep in te stellen tegen de vergunning…de principes herhaald »
 • het groenscherm in landschappelijk waardevol agrarisch gebied: de eerste rechtspraak van de Raad voor vergunningsbetwistingen m.b.t. artikel 5.7.1 VCRO »
 • Vanaf 1 augustus 2018: integratie vergunning kleinhandelsactiviteiten en natuurvergunning in omgevingsvergunning »
 • Decreet Handhaving Omgevingsvergunning in werking getreden op 1 maart 2018 »
 • Inwerkingtreding belangrijke wijzigingen aan de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen! »
 • Windturbines in landschappelijk waardevol agrarisch gebied: (zeer) goed motiveren blijft de boodschap! »
 • Het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over het Decreet Omgevingsvergunning: arrest van 6 oktober 2016 »
 • de omgevingsvergunning - bespreking van enkele nieuwigheden »