Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Jos Timmermans

Jos Timmermans
mail Jos Timmermans  volg Jos Timmermans op Linkedin

BEKNOPT CURRICULUM

Opleiding

 • Master Vennootschapsrecht – Katholieke Universiteit Brussel (2003-2004)
 • Diplôme d’Études Spécialisées en droit public et administratif – Université Libre de Bruxelles (1999-2000)
 • Licentiaat in de Rechten – Vrije Universiteit Brussel (1993-1998)  
 • Opleiding Syndicus/mede-eigendom – Syntra (2017)

Professionele ervaring

 • Advocaat (sinds 2000)
 • Blockeel-Timmermans Advocaten (sinds oktober 2017)
 • Advocatenkantoren Lawstone (Gent, 2013-2017), Strobbe & Timmermans Advocaten (Gent, 2011-2012), De Wolf (Gent-Maarkedal, 2003-2010) en Bogaert & Vandemeulebroeke Landwell (Brussel, 2000-2003)

Talenkennis

Nederlands – Frans – Engels

 

PUBLICATIES    

 • "Het arrest nr. 232.958 van 19 november 2015 van de Raad van State geanalyseerd in het kader van de verplichting van de aanbestedende overheid om een offerte te weren zodra deze een abnormale eenheidsprijs bevat", noot onder RvS 19 november 2015, nr. 232.958, T.Aann. 2016/2, 200-206
 • "Als de aanbestedende overheid de deadline niet haalt: over het sluiten van overheidsopdrachten na de gestanddoeningstermijn", noot onder RvS 22 november 2012, nr. 221.480, T.Aann. 2013/4, 371-380
 • "Een juiste offerteprijs bij overheidsopdrachten: een vlag die vele ladingen dekt", T.Aann. 2011/1, 7-30
 • "De vrijheid van vrije varianten is begrensd en (streng) gesanctioneerd", T. Aann. 2009/3, 225-235  

 

VOORDRACHTEN

 • Overheidsopdrachten: vertrouwelijkheid van offertes en bedrijfsgegevens, BVBR-ABDC (2022)      
 • Van THV naar “samenwerken in maatschap” – studieavond Confederatie Bouw West-Vlaanderen (2019)
 • In-house seminaries inzake overheidsopdrachten bij diverse bedrijven en organisaties
 • De nieuwe regelgeving overheidsopdrachten - online seminarie Lexpert (2017) 
 • Prijsonderzoek en abnormale prijzen bij overheidsopdrachten - Let’s get back to basics! - voordracht Belgische Vereniging voor Bouwrecht, BVBR-ABDC (2017)
 • Abnormale prijzen bij overheidsopdrachten - studienamiddag Verenging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken, ADEB-VBA (2015)
 • Het gebruik van de tijdelijke handelsvennootschap (THV) in de bouwsector - studieavond Confederatie Bouw West-Vlaanderen (2014)
 • THV en het bouwrecht - M&D Seminars studiedag "Tijdelijke handelsvennootschappen in de bouw" (2014)
 • De belangrijkste nieuwigheden van het KB-Uitvoering in de praktijk – EBP studiedag "Overheidsopdrachten in de onderwijssector" (2014)
 • Overzicht van de belangrijkste nieuwigheden van het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten – EBP National Tender Day (2013)
 • Inschrijven met de “juiste” prijs: een vlag die vele ladingen dekt – Cliëntenseminarie advocatenkantoor De Wolf (2010)
 • Excellente bouwcontracten – Institute for Business Development (2009 en 2010)
 • Overheidsopdrachten anno 2009 – Institute for Business Development (2009)
 • Openbare aanbestedingen: toepassing van de Europese richtlijnen en de gevolgen voor de Belgische privéziekenhuizen – Unamec (2009 en 2010)
 • De gemeentelijke vennootschap – Cliëntenseminarie advocatenkantoor De Wolf (2005)
 • Gemeentelijke hulpstructuren en de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten – Cliëntenseminarie advocatenkantoor De Wolf (2003)
 • Kent u uw strafrechtelijke verantwoordelijkheid als aanbestedende overheid / als aannemer? – International Faculty for Executives (2002)Mesurez l’étendue de votre responsabilité pénale en tant qu’autorité adjudicatrice / en tant qu’entrepreneur? – International Faculty for Executives (2002)
 • Kandidatuurstelling en indienen van offertes – International Faculty for Executives  (2002)
 • Comment formaliser les modifications? Comment les négocier? – International Faculty for Executives (2001)
 • Hoe formaliseert u de wijzigingen van uw overheidsopdrachten? – International Faculty for Executives (2001)

 

BESPREKING VAN ACTUELE THEMA’S

 • Overheidsopdrachten: vertrouwelijkheid van offertes en bedrijfsgeheimen » 
 • Een besteksbepaling mag dan al een materiële vergissing zijn, daarom is ze nog niet ongeschreven »
 • De aanbestedende overheid moet eisen de onderaannemer die niet voldoet aan het selectiecriterium te vervangen, meer noch minder, aldus het Hof van Justitie »
 • Offerte indienen via e-Tendering: best niet op het laatste nippertje »   
 • De tijdelijke (handels)vennootschap is niet meer … aannemers werken voortaan samen in “maatschap” »
 • Inschrijvers op overheidsopdrachten opgelet: het verbeteren van vermoedelijke hoeveelheden is risky business geworden »
 • Vereniging van Mede-Eigenaars kan verhuur van private kavels via Airbnb door de rechter laten verbieden »
 • Raad van State linkt de vereiste motivering van de verwerping van de prijsverantwoording aan de kwalitatieve selectie en de gekozen gunningswijze »
 • De Raad van State oordeelt streng over de zorgvuldigheid die de aanbestedende overheid aan de dag moet leggen bij de beoordeling van de offertes »
 • De geharmoniseerde norm bindt de rechter niet in een privaatrechtelijk geschil over de (gebrekkige) uitvoering van de overeenkomst »
 • Ondertekening van de offerte bij overheidsopdrachten: het niet hebben van een volmacht is een substantiële onregelmatigheid, het niet bijvoegen een relatieve »
 • De Raad van State en de beoordelingsmethode van de gunningscriteria ná het arrest TNS Dimarso NV van het Hof van Justitie »
 • De wijziging van de samenstelling van het geselecteerd consortium in de loop van de onderhandelingsprocedure is niet principieel verboden »
 • De methode van beoordeling van de offertes op basis van de gunningscriteria moet niet op voorhand worden bekend gemaakt maar moet wel op voorhand worden vastgesteld »
 • De Raad van State verduidelijkt de termijn om prijsverantwoording te verstrekken »
 • Wie als vaste vertegenwoordiger een offerte ondertekent moet dubbel aandachtig zijn »
 • Waar is de globale aanpak van de nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 vernieuwend »
 • Het bestek kan de opdrachtnemer niet verplichten een bepaald percentage van de werken zelf uit te voeren »
 • Een vennoot van een THV kan individueel tegen de aanbestedende overheid vorderen voor zijn aandeel in het verschuldigde »
 • Het individueel vorderingsrecht van de eigenaar van een privatief tegen de promotor, architect en aannemer m.b.t. gebreken aan de gemeenschappelijke delen »