Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

KMO & onderneming

Zowel voor de juridisch-administratieve begeleiding van een belangrijker project als voor de dagdagelijkse juridische vragen bieden wij uw onderneming graag onze diensten aan, zoals:

  • verlenen van advies
  • voeren van onderhandelingen
  • nalezen van contracten
  • toelichten van (nieuwe) regelgeving en de impact ervan op uw onderneming 
  • begeleiden van vergunnings- en andere administratieve procedures
  • ondersteuning bij overheidsopdrachten
  • juridisch ondersteuning en begeleiding van bouw- en vastgoedprojecten 
  • gespecialiseerd in-house legal management  
  • gerechtelijke procedures en arbitrage    
  • beroepen voor de Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen en andere administratieve rechtscolleges 

Wij onderschrijven dat onze juridische ondersteuning steeds op de meest efficiënte manier tot stand moet komen en een reële meerwaarde voor uw onderneming moet betekenen. Vanuit oprechte belangstelling voor wat uw bedrijf doet en waar het voor staat, wil ons kantoor concreet met u meedenken en pragmatische oplossingen aanreiken.