Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Eigenaar & mede-eigenaar

EIGENAAR

Onze dienstverlening is er voor eigenaars, groot en klein, en bij uitbreiding voor al wie vragen heeft over de rechten die hij of zij op een onroerend goed bezit.

Vele ondernemingen en particulieren wensen vastgoed te verwerven, een woning of bedrijfsgebouw te bouwen of te renoveren. Hierbij komt heel wat kijken: een vergunning aanvragen, een architect onder de arm nemen, aannemers aanstellen en opvolgen, … en soms moet u ook op uw rechten als bouwheer durven staan.

Eigendom kan ook bedoeld zijn om meerwaarde te creëren door het te ontwikkelen als meergezinswoning, te verhuren of te verkavelen.   

Al deze activiteiten hebben ook een juridische kant, waarmee u best tijdig rekening houdt. 

Ons streven is het aanbieden van kwalitatieve juridische dienstverlening die een werkelijke meerwaarde voor de eigenaar betekent. Zij beslaat de verschillende praktijkdomeinen van het bouw- en vastgoedrecht maar evenzeer van het stedenbouw- en milieurecht.

 

MEDE-EIGENAAR

Daarnaast omvat onze dienstverlening de gedwongen mede-eigendom van gebouwen, ook appartementsrecht genoemd.

Een appartementsgebouw met meerdere eigenaars is een complex samengaan van verschillende partijen en organen. Zo is er een algemene vergadering van mede-eigenaars, een syndicus, een raad van mede-eigendom en een commissaris van de rekening.

Verenigingen van mede-eigenaars en syndici zien zich geregeld geconfronteerd met allerhande specifieke problemen en vragen, zoals :

  • wie betaalt wat binnen de vereniging van mede-eigenaars en waarom;
  • is de VME verantwoordelijk voor een bepaald gedeelte van het gebouw of zijn de eigenaars dat zelf;
  • hoe komt de besluitvorming binnen de VME tot stand en wat met de aansprakelijkheid van de VME, de syndicus, de  raad van mede-eigendom en de mede-eigenaars zelf;
  • en wat als de onderlinge relaties toch niet meer zo vlot verlopen of aan problemen met een aannemer of leverancier het hoofd moet worden geboden?

Wij helpen u graag bij vinden van een concreet en praktisch antwoord op dergelijke vragen, uiteraard in het licht van de statuten en de eigenheden van het gebouw.   

 

SYNDIC

Als advocaten zijn wij bovendien gerechtigd om het mandaat van syndicus uit te oefenen. Door onze juridisch kennis, aangevuld met praktische ervaring uit tal van bouw- en vastgoeddossiers, zijn wij ervan overtuigd een belangrijke meerwaarde te kunnen betekenen in het beheer van de gemeenschappelijke delen van de mede-eigenendom. U kan ons steeds vrijblijvend contacteren om onze eventuele aanstelling als syndicus nader te bespreken.