Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Vanaf 1 augustus 2018: integratie vergunning kleinhandelsactiviteiten en natuurvergunning in omgevingsvergunning

Op 1 augustus 2018 worden de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten (beter gekend als de socio-economische vergunning) en de natuurvergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Na advies van de Raad van State besliste de Vlaamse Regering op 9 maart 2018 definitief tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (d.i. de Codextrein).

Het wijzigingsbesluit regelt onder meer volgende elementen:

  • uitbreiding van de procedure met de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en voor vegetatiewijzigingen
  • uitwerking van de bevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar om te beslissen in beroep
  • uitwerking van de figuur van de provinciale omgevingsambtenaar
  • verduidelijkingen wat betreft de lijst van Vlaamse projecten en de lijst van provinciale projecten

De tekst van het besluit, het verslag aan de Vlaamse regering en de bijlagen bij het besluit vindt u via volgende link:

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/omgevingsvergunning-kleinhandelsactiviteiten-en-vegetatiewijzigingen-vanaf-1-augustus-2018