Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Jo Blockeel sprak op de studiedag Vlaamse Omgevingsvergunning 2018 van Spryg Real Estate Academy

Jo Blockeel sprak op woensdag 7 februari op de studiedag VLAAMSE OMGEVINGSVERGUNNING 2018 georganiseerd door Spryg Real Estate Academy. Neem een kijkje op https://spryg.com/be/events/studiedag-vlaamse-omgevingsvergunning/programma  

Tijdens de studiedag besprak Jo Blockeel de nieuwigheden m.b.t. de procedure:

“De omgevingsvergunning is een nieuw instrument die (mits flankerende maatregelen) voor onbepaalde tijd zal gelden. Jo Blockeel, advocaat Blockeel-Timmermans Advocaten, geeft een update van de meest recente ontwikkelingen inzake de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet en vestigt de aandacht op enkele belangrijke elementen zoals onder andere de algemene krachtlijnen, bevoegde overheid, vergunningsprocedures, beroepsmogelijkheden, inwerkingtreding en Codextrein.”

 

Je kan de slides kosteloos bekomen door te mailen naar jo@blockeel-timmermans.be.