Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Legal Interim Management

TIJKDELIJK TEKORT AAN JURIDISCHE EXPERTISE BINNEN UW BEDRIJF?

Stelt u vast dat uw bedrijf of organisatie een tijdelijk gebrek aan juridische expertise heeft door:

  • Een specifiek project dat een intensieve juridische opvolging vereist
  • De afwezigheid van een medewerker wegens ziekte of zwangerschap
  • Een overbevraging van de interne juridische dienst
  • De nood aan juridische ondersteuning zonder dat u reeds een bedrijfsjurist in vast dienstverband wenst aan te werven

Legal interim management” kan hierop een antwoord bieden.

 

AANBOD: IN-HOUSE ONDERSTEUNING TEGEN EEN TRANSPARANT ERELOON

In functie van uw concrete noden en wensen, komt een van onze advocaten uw bedrijf of organisatie inhouse juridische ondersteuning bieden.

De frequentie (halve dag, volledige dag, … per week of maand) wordt in samenspraak met de opdrachtgever bepaald.

Het ereloon wordt voorafgaandelijk overeengekomen, zodat u voor aanvang van de in-house ondersteuning een volledig zicht hebt op de kostprijs voor uw onderneming of organisatie.

 

VOORDELEN VAN LEGAL INTERIM MANAGEMENT VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE  

Een “legal interim management”-samenwerking biedt een aantal interessante voordelen:

  • Uw bedrijf of organisatie heeft onmiddellijk een gespecialiseerde en ervaren jurist ter beschikking
  • Op maat: de advocaat werkt in-house waardoor snel en frequent overleg kan plaatsvinden met de mensen op de werkvloer. Deze interactie levert een efficiënte samenwerking op met het door uw bedrijf of organisatie gewenste resultaat tot gevolg
  • Er wordt een snelle oplossing geboden voor een tijdelijk tekort of behoefte aan extra juridische slagkracht
  • Commercieel interessant door transparante ereloonafspraken

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.