Blockeel - Timmermans. Advocaten in vastgoed, omgevingsrecht en overheidsopdrachten

Bouw- & vastgoedrecht

BOUWCONTRACTEN: 

 • Aannemings- en onderaannemingsovereenkomsten
 • Pilootaanneming
 • Architecten- en studieovereenkomsten
 • Coördinatie en interfaces tussen de diverse bouwpartijen
 • Veiligheidscoördinatie
 • Aansprakelijkheden

VASTGOEDPROJECTEN: 

 • (Contractuele) documenten inzake ontwikkeling en exploitatie van vastgoed
 • Koop op plan
 • Uittekenen van projectstructuren
 • Zorgvastgoed
 • Stedenbouw- en milieuaspecten

VASTGOEDTRANSACTIES: 

 • Koop-verkoop
 • Erfpacht
 • Recht van opstal
 • Vruchtgebruik, ...  

MEDE-EIGENDOM (APPARTEMENTSRECHT)

SYNDIC:

 • Uitoefenen mandaat van syndicus (beheer van de gemeenschappelijke delen)
 • Optreden als voorlopig of gerechtelijk synidus 
 • Bijstand aan syndici

HUUR: 

 • Woninghuur
 • Handelshuur
 • Bezetting ter bede

BUREN EN DERDEN:

 • Erfdienstbaarheden
 • Gemene muur
 • Lichten en zichten
 • Afpaling 
 • Burenhinder
 • Verplaatsing en beschadiging van onder- en bovengrondse kabels en leidingen

NORMALISATIE, CE-MARKERING EN CERTIFICATIE IN DE PRIVATE BOUWSECTOR

ONTEIGENING

GESCHILLENBESLECHTING: 

 • Gerechtelijke procedures
 • Expertises
 • Rechtstreekse vordering
 • Arbitrage en bemiddeling